Søk plass

Fristen for å søke barnehageplass til hovedopptaket for hvert barnehageår er 01 mars.
Ut over dette er det selvsagt også mulig å levere inn søknad underveis gjennom barnehageåret.


Elektronisk søknad kan leveres inn HER!
  
 
Trenger du ytterligere opplysninger, kontakt opptaksansvarlig Gro Kristin Huus på epost eller ring 52 85 73 17.
Styrer i barnehagen kan også kontaktes. (tlf: 52812133/-34 / epost)

Vedtekter for Karmøy's kommunale barnehager kan du lese her!

Andre aktuelle skjema: