Søk barnehageplass

Fra og med barnehageopptaket 2019 (hovedopptak - søknadsfrist 01 mars) vil søknad om barnehageplass i Karmøy kommune gjøres via Visma Flyt Barnehages foreldreportal. Dette gjelder enten du søker plass i kommunale eller private barnehager. Det gjelder og om du søker for første gang, om du søker endring av plasstype, eller om du søker overføring til annen barnehage.

Klikk her for mer informasjon.
Arkiv