Trampoline- opplegg for førskolebarn

Område:
Tidspunkt: 31. januar 2017 9:00 - 14:00

På førskolegruppa har vi den siste tiden arbeidet i Trampolinebøkene. Trampolinebøkene tilhører Tramplineserien for barnehage og er førskolebarnas eget hefte med ulike oppgaver knyttet til forskjellige temaer.


Mestringsnivået til barna er forskjellig, noen kan skrive navnet sitt, andre har et godt begrepsapparat, andre igjen er på vei til å mestre, og noen trenger fortsatt støtte. På bakgrunn av dette er vanskelighetsgraden i heftet lagt på et nivå som alle vil mestre.  


De siste ukene har vi arbeidet med former, mønstre og måling. Her er det lagt inn flere praktiske øvelser og det er gøy å se at barna arbeider videre med oppgavene ute, i frileken, i barnehagen. 
Arkiv