Førstehjelp

Område:
Tidspunkt: 01. november 2016 9:00 - 15:00

De siste ukene har vi hatt besøk av "Henry" i barnehagene. Han er en livlig kar som liker å gjøre de samme tingene som barna i barnehagen gjør. Han er litt uheldig og slår seg ganske ofte, men heldigvis vet han hva som må til, og holder motet oppe!


Vi bruker opplegget for å øke bevissteheten om førstehjelp hos både barn og voksne, og til å fokusere på med menneskelighet og helpevilje. Når uhellet er ute kan det være avgjørende at man tar ansvar, viser omsorg og henter hjelp.


I samling gjøres stoffet gjenkjennelig og relevant for barna ved at vi knytter det sammen med situasjoner som oppstår i barnehagehverdagen.


Gjennom læringsopplegget ønsker vi at barna lærer hva de ska gjøre dersom noen slår eller skader seg. Vi ønsker at barna skal lære å ta ansvar, uansett hvem det er som trenger hjelp. Vi synes det er viktig å skille mellom hva som er barnas ansvar og hva som er de voksnes ansvar!
Arkiv