Soltreet:)

Område:
Tidspunkt: 08. september 2016 9:30 - 14:00

Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Fagområdet "Natur, miljø og teknikk" skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær.


På Sol arbeider vi i disse tider med tema høsten. Dagens tur la vi til markene ved akebakken, og målet var å finne et tre som viser tegn på at høsten er i anmarsj. På veien stoppet vi, undersøkte og undret oss over andre tegn på at høsten er kommet... vi fant både visne blomster, lyng og sopp på veien.


Vi fant et stort rogntre og døpt det Soltreet, og det neste året skal vi følge med på hvilke forandringer som skjer ettersom årstidene forandrer seg:)
Arkiv