I akebakken

Område:
Tidspunkt: 14. januar 2016 10:00 - 13:00

Full fart i akebaken når avdeling Sol dro på tur for å hygge seg i snøen.
Arkiv