Julevandring i Torvastad Kirke

Område: Torvastad Kirke
Tidspunkt: 12. desember 2013 9:30 - 11:00

I dag har vi på sol vært på julevandring i Torvastad Kirke. Her ble vi tatt imot av Keiser Augustus som ville skrive oss inn i mantallet. 3 av barna fikk være vise menn som skulle ha med seg gull, røkelse og myrra til den nye kongen som skulle bli født. Andre fikk være engler og gjetere, og noen fikk være Josef og Maria. Josef og Maria prøvde å få plass på herberget, men her var det fylt, så Maria måtte fø i en stall. Englene ledet gjeterene til Jesusbarnet:)Veldig kjekt:)
Arkiv