Sol

Avdeling sol er friluftsavdelingen, og har de eldste barna. Aldersgruppen er 4 til 6 år. To dager i uken er avdelingen i lavvoen som ligger flott til i Bjørgene skogen. Her lager de mat, dyrker grønnsaker, høster grønnsaker, saging og spikking,samlingsstunder, frilek....Barna får mye ansvar og har regler de må følge. Det legges mye vekt på aktiv læring.
Turdager blir lagt opp utenom lavvo dagene.

Natur, miljø og teknikk, kommunikasjon, språk og tekst, samt antall rom og form, er hovedfagområdene avdelingen jobber med hele året. De andre fagområdene fordeles ut på årets måneder.

Avdeling sol jobber aktivt med IKT der barna får forskjellige innsyn i databruk, kamera bruk, digitalt microskop, ipad og smart board, geocaching etc.
 
Vi legger vekt på selvstendighet, hjelpsomhet, humor og glede og gode relasjoner.
Nyheter