Måne

Avdeling Måne er en småbarnsavdeling med barn  fra 1-4 år. Det er for tiden 12 barn på avdelingen.

Vi har hovedfokus på fagområdene:  Kommunikasjon, språk og tekst, kropp bevegelse og helse, samt antall rom og form.
 
Personalet på avdelingen har mange års erfaring. Vi legger vekt på omsorg og å skape gode relasjoner, gjennom aktive og tilstedeværende voksne og barn i aktiv læring.


 
Nyheter