Stjerne

På avdeling Stjerne er vi 12 barn i alderen 1-4 år, og personalgruppa består av totalt 5 personer, fordelt på 3 stk. pr. dag.

Vi arbeider spesielt med Kommunikasjon, språk og tekst, samt antall, rom og form.

Vi på avdeling Stjerne ønsker å skape trygge og gode rammer for barna, slik at barna gjennom trivsel, aktiv læring og gode relasjoner kan utvikle seg.

Her legger vi vekt på humor og glede, enten vi er inne eller ute!!!
Nyheter